Tilladelser-Bekendtgørelse

Særtransporter

Høj kvalitet indenfor ledsagelse af særtransporter

Ruter

Opmåling af ruter og søgning af transporttilladelser

Følgebiler

Vi har i dag 12 egne følgebiler

Reglerne for særtransporter er som bekendt - igennem de senere år blevet strammet gevaldigt op. Derfor tilbyder vi en komplet løsning til dig - hvor vi også sørger for de nødvendige transporttilladelser.

Så mangler du tid i hverdagen til selv at søge tilladelserne, kan du trygt overlade det til os.

Vi gennemkøre gerne en given rute forud for transporten samt opmåler fremkommeligheden hvis dette er ønskeligt.

Reglerne  finder  du  i  Link  her  på  siden.

Ring  på  tlf.  45 76 27 80  eller  mobil  40 76 27 00 eller 22215900

***************************************************************************

Danmark.:  Særtransportbekendtgørelsen  -  se nedenstående link. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22669

***************************************************************************

Storebæltsbroen.: Regler / tider m.v. for overførsel af Særtransporter - se nedenstående link.

http://www.storebaelt.dk/erhverv/saertransport

***************************************************************************

Sverige.:  Dispenstransport reglerne  -  se nedenstående link.

http://www.varningsfordon.se/Regler-foer-dispans.pdf

***************************************************************************

Øresundsbroen.: Regler / tider m.v. for overførsel af Særtransporter - se nedenstående link.

http://dk.oresundsbron.com/page/10

***************************************************************************

Grønt område illustrerer mindste synsfelt i spejlene bagud - på det transporterende køretøj.

(Dette vil ofte kræve en bagvedkørende følgebil - uanset transportens bredde.)

 

Afmærkningsskilte foran og bagved godset - monteret med hvidt lys fremad og rødt lys bagud.

(Alternativt til afmærkningsskiltene - kan benyttes afmærkningslygter (rotorblink). 

 

Afstande imellem afmærknings lygter (Rotorblink) og sidemarkerings lys.

Kontakt os


Easy Transport
Elsdyrvej 8
4623 Ejby, Lille Skensved

Jan
(+45) 45 76 27 80
45762780@mail.dk

Lars
(+45) 22 21 59 00
easy-booking@mail.dk