Særtransporter

Høj kvalitet indenfor ledsagelse af særtransporter

Ruter

Opmåling af ruter og søgning af transporttilladelser

Følgebiler

Vi har i dag 12 egne følgebiler

Easy Transport stiller gerne mandskab til rådighed i forbindelse med følgende opgaver.:

  1. Truckørsel - alle størrelser
  2. Styrmand blokvogne - Vindmølletårne m.v.
  3. Kranfører - gå til hånde og hjælp iøvrigt
  4. Bakseopgaver - Pavilloner m.v.
  5. Maskinfører - Gravemaskiner, Dumper, Dozere m.v.
  6. Køreplader - udlægning af jernpladeveje
  7. Byggepladshegn - levering og opsætning
  8. Fundament - etablering til Pavilloner
  9. Skurbyer - adskillelse og oprydning
  10. Træer og buskads - rydning og bortkørsel

Ovenstående opgaver er blot et udpluk af de opgaver vi løser - vort mandskab er selvfølgelig udstyret med alt nødvendig sikkerhedsudstyr og certifikater.

Vores  hænder  er  skruet  rigtig  på.

Ring  på  tlf.  45 76 27 80  eller  mobil  40 76 27 00 eller 22215900

Kontakt os


Easy Transport
Elsdyrvej 8
4623 Ejby, Lille Skensved

Jan
(+45) 45 76 27 80
45762780@mail.dk

Lars
(+45) 22 21 59 00
easy-booking@mail.dk